Schulleitungsteam

Peter Scharnagl

Peter Scharnagl

Schul­lei­ter

Tel.: 0991/3630–0

Mail: scharnagl@comenius-deg.de

Alexander Krämer

Alexander Krämer

Stell­ver­tre­ten­der Schulleiter

Tel.: 0991/3630–0

Mail: kraemer@comenius-deg.de

Patrizia Gillner

Patrizia Gillner

Inter­nats­lei­te­rin und erwei­ter­te Schulleitung

Tel.: 0991/3630–222

Mail: internat@comenius-deg.de

Markus Altmann

Markus Altmann

Erwei­ter­te Schul­lei­tung, stell­ver­tre­ten­der Seminarvorstand

Christoph Birkmann

Christoph Birkmann

Erwei­ter­te Schul­lei­tung, Oberstufenkoordinator

Günther Zillner

Günther Zillner

Erwei­ter­te Schul­lei­tung, Oberstufenkoordinator